Podlahová tryska R 11/2“ ABS

 • Kód produktu:3183
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:128,93 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:156,00 Kč
   
 •   
   
Podlahová tryska R 11/2“ ABS
 
 

Podlahová| tryska je bazé|nová| tryska,která| zaji&scaron|ťuje |vracení| vody z filtrační|ho okruhu zpět do bazé|nu.


Kvalita vody v |bazé|nu zá|visí| ve velké| mí|ře na vý|měnné|m systé|mu (způsob odběru vody a pří|vodu vody do bazé|nu)
 |

 • Vratné| trysky - slouží| k |vracení| již upravené| vody zpět do bazé|nu. Umí|sťují| se vět&scaron|inou naproti skimmeru nebo v |mí|stech, kde je potřeba tzv. bazé|novou vodu rozproudit. Trysky musí| bý|t nastaveny tak, aby cirkuloval celý| obsah bazé|nu a nevznikaly tzv. "|mrtvé| kouty"|. Trysky se vyrá|bí| z |oceli nebo plastový|ch materiá|lů.
 • Sací| tryska - slouží| k napojení| vysavačové| hadice.

 |

 • Materiá|l ABS: nepodlé|há| změná|m v důsledku vystavení| chemický|m ani atmosfé|rický|m vlivům.
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura