Tepelné Čerpadlo Zodiac Power 7 EC (9kW)

 • Kód produktu:565ZPOW7E
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:35 214,88 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:42 610,00 Kč
   
 •   
   
Tepelné Čerpadlo Zodiac Power 7 EC (9kW)
 
 

Čerpadla Power nabí|zí| skvělý| poměr cena/vý|kon dí|ky své| ú|činnosti, připraveno pro Easy Connect


Proč zvolit tepelné| čerpadlo Power?
Řada tepelný|ch čerpadel Power byla uvedena na trh jako vysoce vý|konná| |a vzhledem ke své|mu vý|konu i za přijatelnou cenu. Vychá|zí| z technologický|ch expertý|z a vý|voje proslulé| značky Zodiac. Nabí|zí| skvělý| poměr cena/vý|kon a jsou nejlep&scaron|í| volbou při ná|kupu |tepelné|ho |čerpadla, dí|ky své| ú|činnosti, spolehlivosti a jednoduchosti. Power 7 |(9kW), slouží| k vytá|pění| bazé|nů do 40 m3.

Vysoce ekonomické|
Té|měř 80 % energie použité| pro vý|hřev va&scaron|eho bazé|nu je z okolní|ho vzduchu. Dí|ky použití| chladiva R410A |je tepelné| čerpadlo mnohem vý|konněj&scaron|í| v niž&scaron|í|ch teplotá|ch, tudí|ž je možné| vytá|pět vá|&scaron| bazé|n napří|klad v noci na noční| proud v levné|m režimu (tepelné| čerpadlo lze použí|vat při teplotá|ch vy&scaron|&scaron|í|ch než +5 °|C).

Vý|konné|
Použí|vá| technologii lopatkové|ho kompresoru, který| je mnohem ú|činněj&scaron|í| než pí|stové| kompresory.

Skvělý| design (plastové| tělo)
Team francouzský|ch konstrukté|rů navrhl tepelná| čerpadla Power v nadčasové|m designu pro zpří|jemnění| vzhledu v okolí| va&scaron|eho bazé|nu. Má| zadní| vý|vod vý|mění|ku, tudí|ž připojení| potrubí| nekazí| vzhled čerpadla z přední| čá|sti.

Jednoduché|
Na LCD displeji jednodu&scaron|e stisknete Start, zadá|te požadovanou teplotu a Power již udělá| zbytek za vá|s. Snadná| instalace dí|ky přibalený|m &scaron|roubení|m a sí|ťové|mu kabelu.

S mimořá|dně dlouhou životností|
Power má| hned několik konstrukční|ch prvků, které| zaručují| mnohaletou životnost zaří|zení|:

 • Plastový| obal, který| i po několika letech zaručí| stá|lost a vzhled, odpadá| tak velký| problé|m s korozí|.
 • S použití|m ú|činněj&scaron|í|ho chladiva R410a je potrubí| pro chladivo zesí|lené|.
 • Použí|vá| titanový| vý|mění|k, odolný| vůči v&scaron|em typům bazé|nové| vody (mořská| voda, chlor, brom, ozon, bezchlorové| produkty, a elektrochemické| produkty).

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Bazény Janura