Automatické ovládání pro filtraci/topení/světlo/protiproud-F3E18SP3

 • Kód produktu:52010352
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:14 609,92 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:17 678,00 Kč
   
 •   
   
Automatické ovládání pro filtraci/topení/světlo/protiproud-F3E18SP3
 
 

Obsahuje: proudový| chrá|nič 3f/30mA, přepí|nač--auto/ruční| režim chodu filtrace, |ji&scaron|tění| 3f filtrace, spí|nací| hodiny, ji&scaron|tění| bazé|nový|ch světel, spí|nač el. |topení|, ji&scaron|tění| el. topení|


Elektrická| automatická| ovlá|dá|ní| pro bazé|novou technologii jsou rozdělena do čtyř zá|kladní|ch modifikací|:

 • Automatika pro filtraci
 • Automatika pro filtraci a elektrické| topení| do 15 kW
 • Automatika pro filtraci a elektrické| topení| nad 15 kW
 • Automatika pro filtraci a vý|mění|kové| topení|

  Každou z těchto automatik lze doplnit o řadu dal&scaron|í|ch el. prvků. Nejjednodu&scaron|&scaron|í| je napojení| a ji&scaron|tění|, např. světel, protiproudů, odvlhčovačů atd., ale je i možné| po dohodě každé| zaří|zení| doplnit jaký|mikoli dal&scaron|í|mi el. prvky, např. blokacemi s již stá|vají|cí|m elektrický|m zaří|zení|m v budově u bazé|nu (topení| apod.). Dal&scaron|í| z mnoha možností| roz&scaron|í|ření| komfortu relaxace u bazé|nu je spí|ná|ní| vodní|ch atrakcí| pří|mo z bazé|nu pomocí| pneumaticko-elektrické|ho převodní|ku, nebo systé|mu s dá|lkový|m ovlá|dá|ní|m (vhodné|, např. když je technologie v obtí|žně pří|stupné| technologické| mí|stnosti).

  Automatické| ovlá|dá|ní| pro filtraci -- obsahuje proudový| chrá|nič 3f/30 mA, přepí|nač -- automatický| nebo ruční| režim chodu filtrace, spí|nací| hodiny, ji&scaron|tění| 3f |filtrace, ji&scaron|tění| bazé|nový|ch světel, ji&scaron|tění| pří|vodu protiproudu, spí|nač el. topení|, ji&scaron|tění| el. topení| do 18kW.
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura