Automatické ovládání pro filtraci/výměník/světlo - F3VS

 • Kód produktu:52010451
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:10 604,96 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:12 832,00 Kč
   
 •   
   
Automatické ovládání pro filtraci/výměník/světlo - F3VS
 
 

Obsahuje: proudový| chrá|nič 30mA, přepí|nač--auto./ruční| režim chodu filtrace, ji&scaron|tění| 3f |filtrace, spí|nací| hodiny, ji&scaron|tění| bazé|nový|ch světel, |spí|nač vý|mění|kové|ho topení|, |elektronický| termostat


Elektrická| automatická| ovlá|dá|ní| pro bazé|novou technologii jsou rozdělena do čtyř zá|kladní|ch modifikací|:

 • Automatika pro filtraci
 • Automatika pro filtraci a elektrické| topení| do 15 kW
 • Automatika pro filtraci a elektrické| topení| nad 15 kW
 • Automatika pro filtraci a vý|mění|kové| topení|

  Každou z těchto automatik lze doplnit o řadu dal&scaron|í|ch el. prvků. Nejjednodu&scaron|&scaron|í| je napojení| a ji&scaron|tění|, např. světel, protiproudů, odvlhčovačů atd., ale je i možné| po dohodě každé| zaří|zení| doplnit jaký|mikoli dal&scaron|í|mi el. prvky, např. blokacemi s již stá|vají|cí|m elektrický|m zaří|zení|m v budově u bazé|nu (topení| apod.). Dal&scaron|í| z mnoha možností| roz&scaron|í|ření| komfortu relaxace u bazé|nu je spí|ná|ní| vodní|ch atrakcí| pří|mo z bazé|nu pomocí| pneumaticko-elektrické|ho převodní|ku, nebo systé|mu s dá|lkový|m ovlá|dá|ní|m (vhodné|, např. když je technologie v obtí|žně pří|stupné| technologické| mí|stnosti).

  Automatické| ovlá|dá|ní| pro 3f |filtraci, světla |a vý|mění|kový| ohřev - zaří|zení| obsahuje proudový| chrá|nič 30 mA, přepí|nač -- autom./ruční| režim chodu filtrace, spí|nací| hodiny, ji&scaron|tění| 3f filtrace, ji&scaron|tění| bazé|nový|ch světel, |elektronický| termostat se signá|lkou včetně teplotní|ho čidla, ji&scaron|tění| a spí|ná|ní| oběhové|ho čerpadla nebo el. ventilu nebo plynové|ho kotle. Nastavení| požadované| teploty bazé|nové| vody pří|mo v rozvaděči.
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura