Dávkovací stanice SEKO K800 - pH/ORP/Cl volný a vázaný bez dávkovacích pump

 • Kód produktu:92K8003
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:130 365,29 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:157 742,00 Kč
   
 •   
   
Dávkovací stanice SEKO K800 - pH/ORP/Cl volný a vázaný bez dávkovacích pump
 
 

Modulá|rní| Dá|vkovací| stanice K800 - pH/ORP/Cl volný| a vá|zaný| bez dá|vkovací|ch čerpadel


Dá|vkovací| stanice pH/Cl K800 - zaří|zení| digitá|lně zobrazuje, měří| a dá|vkuje pH, ORP, Cl volný| a vá|zaný|

Cela s regulací| průtoku, ve které| jsou osazeny měří|cí| sondy, filtr a elektronický| měří|cí| systé|m jsou umí|stěny na desce, která| usnadňuje celkovou montá|ž na stěnu. Jí|má|ní| vody pro měří|cí| stanici je třeba umí|stit mezi čerpadlo a pí|skový| filtr s tí|m, že dá|vková|ní| chemiká|lií| je nutné| umí|stit na vý|tlačné| potrubí| za ohřev bazé|nu.

Možnost propojení| s periostaltickou pumpou (93REF) nebo s magnetickou pumpou Invikta (93INVI) / Tekna AKL (920401)


Napá|jení|: 230 V, pří|kon 15 W
Maximá|lní| vý|kon převá|děný| kontakty relé|: 3 a/250 V AC
Rozsah měření| pH: 0-14 pH
Rozsah měření| volné|ho chló|ru: CI2: 0-5 ppm (mg/l)
Rozsah měření| ORP: 0-1 000 mW
Teplotní| kompenzace: v rozsahu 0-125 °|C, ruční|/automatická| (teplotní| čidlo na objednaní| - není| součá|stí| zá|kladní| stanice)
Regulace bodu nastavení|: ON/OFF, nebo pulsní| (zpomalení| dá|vková|ní| při přiblí|žení| k nastavené| hodnotě)
Uklá|dá|ní| dat: Pomocí| SW Va Datalog (na objedná|ní| - není| součá|stí| zá|kladní| stanice)

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura