MPL 030 - UV Sterilizátor středotlaký 400 W, DN100

 • Kód produktu:935MP031
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:321 944,63 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:389 553,00 Kč
   
 •   
   
MPL 030 - UV Sterilizátor středotlaký 400 W, DN100
 
 

Středotlaká| UV lampa (průtok do 20 m3/h, manuá|lní| stí|rá|ní|) - vhodná| pro privá|tní| a poloveřejné| bazé|ny


Desinfekce ultrafialový|m zá|ření|m patří| mezi technologie, které| jsou v poslední| době stá|le častěji použí|vá|ny pro zkvalitnění| technologie ú|pravy pitné| a bazé|nové| vody. Princip desinfekce spočí|vá| ve fotochemické|m po&scaron|kození| RNA a DNA, proteinů, enzymů či jiný|ch biologicky vý|znamný|ch makromolekul.

Ú|činnost desinfekce je zá|vislá| na dá|vce UV zá|ření|, typu použité| UV lampy a jejich uspořá|dá|ní| vzhledem ke směru proudění| pitné|, resp. bazé|nové| vody. Pro sprá|vný| vý|běr vhodné|ho typu UV zaří|zení| je nutné| stanovit a zaručit potřebnou dá|vku UV zá|ření|, zá|vislou na průtoku a kvalitě vody z hlediska její| propustnosti, tj. koncentraci a typu rozpu&scaron|těný|ch a nerozpu&scaron|těný|ch lá|tek, které| ovlivňují| odraz či pohlcení| UV zá|ření|.

Polychromatické| středotlaké| typy UV lamp vyzařují| UV zá|ření| při 185-400 nm s tí|m, že intenzita vyzařované| UV energie není| zá|vislá| na teplotě a může bý|t provozová|na v různý|ch
hladiná|ch dle typu UV lampy. Důsledkem rozdí|lné| intensity vyzařované| UV energie je schopnost nahradit až 12 ní|zkotlaký|ch monochromatický|ch UV lamp jednou vysoce ú|činnou UV lampou, která| využí|vá| vy&scaron|&scaron|í| intenzitu zá|ření| po krat&scaron|í| dobu. Vy&scaron|&scaron|í| efektivnost vede ke zmen&scaron|ení| rozměrů UV zaří|zení| a jejich kompaktnosti.

Možnost kombinace UV zá|ření| s dal&scaron|í|mi technologiemi ú|pravy vede k dosažení| vysoké| jakosti vody. Vý|hodou je sní|žení| provozní|ch ná|roků, resp. ú|spora dá|vkované| chemie a bezpečný| i snadný| provoz v automatické|m režimu. Nevý|hodou je možnost vzniku sekundá|rní| kontaminace, samotné| UV zá|ření| tedy není| vhodné| použí|vat k hygienické|mu zabezpečení|. V praxi se proto kombinuje např. s chlorová|ní|m.

ModelMax. průtokIntenzita zá|ření|Počet UV lamp: vý|konNapojení| DNDé|lka reaktoru

MPL 030 |20 m3/h60 mJ/cm21 x 400 WDN 100396 mm

 |

 • Kontinuá|lní|, vysoce ú|činná| a okamžité| dezinfekce
 • Redukce chloraminů až o 75 %
 • Pří|jemněj&scaron|í| organoleptické| vlastnosti vody
 • Reaktor vyroben z materiá|lů odolný|ch vůči korozi (nerez 316L)
 • Ochranné| křmí|kové| sklo
 • Indikace poruch i stavu celé| jednotky
 • Bez stí|rací|ho systé|mu
 • Reaktor osazen vypou&scaron|těcí|m ventilem, průtokový|m senzorem
 • Životnost lampy 8 000 - 10 000 hodin
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Bazény Janura