Topení - Heat Pool 12kW, 230/400V, Titan, el.průt.spínač,dig.termostat

 • Kód produktu:5801812
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:19 000,00 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:22 990,00 Kč
   
 •   
   
Topení - Heat Pool 12kW, 230/400V, Titan, el.průt.spínač,dig.termostat
 
 
Určeno pro ohřev vody, materiál titan, digit. termostat,tep. pojistka,el. průtoková klapka, externí displej

Elektrické| průtokové| ohří|vače jsou určeny k ohřevu vody v bazé|nech a ví|řivý|ch vaná|ch, činnost spočí|vá| v ohřevu proté|kají|cí| vody tělesem topení|, teplota ohří|vané| vody je nastavena regulační|m termostatem. Topné| těleso je spí|ná|no stykačem, který| je ovlá|dá|n vý|&scaron|e uvedený|m termostatem, bezpečnostní|m indiká|torem průtoku. Z tohoto důvodu je k topení| nutná| tzv. velká| automatika - 24 hodinový| programá|tor čistí|rny, proudový| chrá|nič (ochrana před nebezpečný|m dotykový|m napětí|m), tepelná| ochrana motoru, stykač a spí|nač topení|. Celé| topné| zaří|zení| je vyrobeno z nerezové|ho materiá|lu titanu(pro slanou vodu) nebo plastu.

Bazé|nové| elektrické| průtokové| ohří|vače vody typu Heat Pool jsou svou konstrukcí| speciá|lně navrženy pro vytá|pění| bazé|nové| vody, nebo vody v jiný|ch vodní|ch okruzí|ch s průtokem. Každý| ohří|vač musí| bý|t v elektrické| soustavě nainstalová|n za proudový|m chrá|ničem. Doporučujeme tedy zaří|zení| doplnit vhodný|m typem automatické|ho ovlá|dá|ní| od firmy VÁ|GNER, které| spolehlivě zajistí| nejen požadovanou komfortnost, ale i bezpečnost obsluhy.
 |

 • Titanový| ohří|vač Heat pool se spí|nací|m stykačem je obdobně jako typ EOVTi vybaven el. průtokový|m spí|načem, tepelnou pojistkou a elektronický|m termostatem
 • Display termostatu a spí|nací| stykač topení| jsou umí|stěny v samostatné| ovlá|dací| skří|ni, která| je propojena s vlastní|m topení|m kabely o dé|lce 1,5 m umí|stěné| v chrá|ničce
 • 2 ks držá|ku pro snadné| upevnění| jsou součá|stí|

Provozní| podmí|nky:

 • Minimá|lní| průtok vody: 4 m3/h
 • Provozní| tlak: 0-3 bar
 • Napojení|: do vodní|ho okruhu o průměru potrubí| 50 mm
 • Kvalita vody: obsah chloridu max. 150 mg/l
 • obsah chloru max 1 mg/l
 • rozsah pH 7,0--7,8
 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura