BST 25 kg – Bazén. Super Tablety, 3-kombinace, tableta 200 g

 • Kód produktu:911040000
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:4 049,59 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:4 900,00 Kč
   
 •   
   
BST 25 kg – Bazén. Super Tablety, 3-kombinace, tableta 200 g
 
 
Tablety které obsahují kromě chloru přípravek proti řasám a flokulant

Bazé|nová| Super Tableta - chló|rová| trojkombinace, aktivní| obsah chló|ru 84%, flokulant (pro zvločková|ní| drobný|ch nečistot) a protiřasový| prostředek, organické| tablety |200 g. Bazé|nová| Super Tableta je pomalu rozpustný| stabilizovaný| chló|rový| pří|pravek vhodný| pro preventivní| dlouhodobou ú|držbu bazé|nové| vody, ničí|cí| zá|rodky a bakterie. Floková|ní|m odstraňuje jemné| nečistoty a brá|ní| tvorbě řas. Vhodné| zejmé|na pro dlouhodobé| a preventivní| o&scaron|etřová|ní| průzračné| bazé|nové| vody.

Voda -- a bazé|nová| voda zvlá|&scaron|ť, je neustá|le vystavová|na vlivům životní|ho |prostředí|. Dí|ky těmto vlivům v bazé|nu vznikají| plí|sně, bakterie a zá|rodky |řas, které| jsou čá|stečně &scaron|kodlivé| a tudí|ž nežá|doucí|. Neo&scaron|etření| vody |může vé|st k zanesení| bazé|nu řasami.&Scaron|iroká| &scaron|ká|la dezinfekční|ch |prostředků z na&scaron|í| |vý|roby nabí|zí| chló|rovou i bezchló|rovou dezinfekci, která| |dí|ky své| vysoké| ú|činnosti garantuje ve&scaron|keré| ná|roky na hygienu a kvalitu |vody ve Va&scaron|em bazé|nu.

Použí|vejte biocidní| pří|pravky bezpečně. Před použití|m si vždy přečtěte ú|daje na obalu a připojené| informace o pří|pravku.

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura