Chlórové tablety Maxi 25 kg, tableta 200 g, pomalurozpustné

 • Kód produktu:911030000
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:3 958,68 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:4 790,00 Kč
   
 •   
   
Chlórové tablety Maxi 25 kg, tableta 200 g, pomalurozpustné
 
 

Chló|r. tablety - pomalurozpustný| stabilizovaný| chló|r. pří|pravek vhodný| k likvidaci bakterií|, zabraňují|cí| tvorbě řas


Aktivní| obsah chló|ru 85--90 % |organické| tablety 200 g. |Pomalurozpustný| stabilizovaný| |chló|rový| pří|pravek vhodný| pro |dlouhodobé| chló|rová|ní|, |k likvidaci bakterií|.

Voda -- a bazé|nová| voda zvlá|&scaron|ť, je neustá|le vystavová|na vlivům životní|ho |prostředí|. Dí|ky těmto vlivům v bazé|nu vznikají| plí|sně, bakterie a zá|rodky
řas, které| jsou čá|stečně &scaron|kodlivé| a tudí|ž nežá|doucí|. Neo&scaron|etření| vody |může vé|st k zanesení| bazé|nu řasami.&Scaron|iroká| &scaron|ká|la dezinfekční|ch
prostředků z na&scaron|í| vý|roby nabí|zí| chló|rovou i bezchló|rovou dezinfekci, která| |dí|ky své| vysoké| ú|činnosti garantuje ve&scaron|keré| ná|roky na hygienu a kvalitu |vody ve Va&scaron|em bazé|nu.

Použí|vejte biocidní| pří|pravky bezpečně. Před použití|m si vždy přečtěte ú|daje na obalu a připojené| informace o pří|pravku.

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura