Chlórové tablety Mini 25 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné

 • Kód produktu:911020000
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:5 694,21 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:6 890,00 Kč
   
 •   
   
Chlórové tablety Mini 25 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné
 
 
Tablety určené do plovoucích dávkovačů s regulací pro zabezpečení kvalitní a čiré vody

Chló|rové| tablety - Mini, aktivní| obsah chló|ru 55%, organické| tablety 20 g. Rychlorozpustný| chló|rový| pří|pravek vhodný| pro chlorová|ní|, k likvidaci bakterií| a zabraňují|cí| tvorbě řas.

Voda -- a bazé|nová| voda zvlá|&scaron|ť, je neustá|le vystavová|na vlivům životní|ho |prostředí|. Dí|ky těmto vlivům v bazé|nu vznikají| plí|sně, bakterie a zá|rodky
řas, které| jsou čá|stečně &scaron|kodlivé| a tudí|ž nežá|doucí|. Neo&scaron|etření| vody |může vé|st k zanesení| bazé|nu řasami.&Scaron|iroká| &scaron|ká|la dezinfekční|ch
prostředků z na&scaron|í| vý|roby nabí|zí| chló|rovou i bezchló|rovou dezinfekci, která| |dí|ky své| vysoké| ú|činnosti garantuje ve&scaron|keré| ná|roky na hygienu a kvalitu |vody ve Va&scaron|em bazé|nu

Použí|vejte biocidní| pří|pravky bezpečně. Před použití|m si vždy přečtěte ú|daje na obalu a připojené| informace o pří|pravku.

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura