Robot ZODIAC VORTEX 2

 • Kód produktu:6069322
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:24 710,74 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:29 900,00 Kč
   
 •   
   
Robot ZODIAC VORTEX 2
 
 

Automatický| robot na či&scaron|tění| bazé|nu založený| na technologii Vortex. Transportní| vozí|k není| součá|stí|


Uniká|tní| pozice motoru |vytvá|ří| silný| ví|r (Vortex efekt) |uvnitř filtrační| komory a tak zabraňuje |ucpá|ní| stěn filtru.

Uživatelsky jednoduché| či&scaron|tění| |filtrační|ho ko&scaron|e. Nečistoty jsou shromažďová|ny v separá|tní| komoře, která| se nachá|zí| v horní| čá|sti zaří|zení|. Vý|sledkem je rychlé| a hygienické| vyči&scaron|tění| filtrů.

Technické| parametry:

 • &scaron|ir&scaron|í| otevřené| sá|ní| vhodné| pro v&scaron|echny nečistoty
 • vysokorychlostní| rotují|cí| kartá|če
 • madlo pro jednoduchou manipulaci s filtrační|m ko&scaron|em, Ko&scaron| s extra velkou kapacitou.
 • pro bazé|ny o |maximá|lní|m |rozměru 12×|6m
 • vhodný| pro v&scaron|echny tvary bazé|nů a bazé|nové|ho dna
 • vhodné| pro v&scaron|echny povrchy bazé|nů
 • čistí|cí| programy &bdquo|pouze dno |1,5h&ldquo| nebo &bdquo|dno a |stěny + | |vodní| linka |2,5h"|
 • filtrační| schopnost 100 mic (součá|stí| dodá|vky), 60 mic a 200mic (volitelně)
 • průtok čerpadla 16m3/hod
 • bezpečné| napětí| robota 30V
 • pří|kon 150W
 • dé|lka kabelu 15m

  Vortex 2 |není| dodá|vá|n s transportní|m vozí|kem a |ovlá|dací|m panelem.

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura